Byggeadministration.dk ApS

Renovering

Alle ejendomme kræver løbende vedligeholdelse. Vi tager udgangspunkt i jeres forenings behov og hjælper med både enkeltsager, og når jeres vedligeholdelsesplan viser, at det er ved at være tid til større vedligeholdelsesarbejder.

Vi rådgiver bestyrelser i andelsboligforeninger og ejerforeninger igennem hele forløbet for byggesagen. For at skabe et overblik over processen i en større renoveringssag, har vi udformet nedenstående oversigt, der viser de forskellige trin i forløbet. Oversigten viser desuden opdelingen af ansvarsområder for hhv. juridisk og økonomisk bygherrerådgivning og teknisk rådgiver. 


KLIK HER:  OVERSIGT FOR BYGGESAGENS FORLØB


Beskrivelse af forløbet:

Hvis foreningen ikke allerede har en vedligeholdelsesplan, anbefaler vi, at vi starter med at finde en teknisk rådgiver, som har erfaring med renovering i foreninger. Hvis foreningen ikke har tilknyttet en rådgiver, kan vi være behjælpelige med at indhente tilbud på vedligeholdelesplan fra flere rådgivere, som andre foreninger har haft gode erfaringer med.

Når vedligeholdelsesplan foreligger, deltager vi typisk i gennemgang af rapporten med bestyrelsen og teknisk rådgiver. På mødet bliver vi enige om,  hvilke arbejder, der bør laves snarest, og hvilke arbejder, som skal afvente. På baggrund af mødet udformer teknisk rådgiver en eller flere mulige budgetter, som skal gennemgås for beboerne på en kommende generalforsamling.

Vi udarbejder en samlet budgetplan for projektet, herunder forventet månedlige omkostning for den enkelte andelshaver. Vi tilsigter altid at begrænse stigning i boligafgiften/fællesudgifterne ved at gennemgå driftsøkonomien for eventuelle besparelser og omlægningsmuligheder.

Vi udarbejder indkaldelse, juridisk forslag, budgetter mm. til den kommende generalforsamling og forestår typisk erhvervet som dirigent og referent. Forud for generalforsmalingen afstemmer vi lånemulighederne i foreningens realkreditinstitut/bank, og efter generalforsamlingen indhenter vi et skriftligt lånetilbud forud for yderligere kontraktsforhold.

Ved vedtagelse af projektet kan teknisk rådgiver påbegynde udformning af udbudsmaterialet, som definerer alle deltaljerne og kvaliteten af projektet i forbindelse med den praktiske gennemførelse. Byggesagen udbydes til 4-5 entreprenører, som gennemgår udbudsmaterialet, besigtiger ejendommen og afgiver tilbud efter den vedlagte tilbudsliste i udbudsmaterialet.

Vi forestår blandt andet udarbejdelse af entrepriseaftalen, sikrer de korrekte forsikringsforhold og fungerer som juridisk og økonomisk rågiver gennem hele forløbet frem til byggesagen er endeligt afsluttet, og byggeregnskabet foreligger til foreningens administrator og revisor.  


Kontakt os for yderligere information om vores rådgivning igennem et renoveringsprojekt.

Kontakt os

Skriv til os og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Klik her


 

Ring +45 27 14 24 91