Byggeadministration.dk ApS - altanprojekt rådgivning andelsboligforening ejerforening

Altanprojekt

Altaner er en attraktiv tilføjelse til de enkelte boliger og en fornuftig investering for foreningen. Vi har i en årrække oplevet en stor efterspørgsel på opsætning af altaner fra både andelsboligforeninger og ejerforeninger. Vi kan være behjælpelige med rådgivning i alle byggesagens faser og skaber overblik over de forskellige finansieringsløsninger, som f.eks. finansiering igennem foreningen vs. egenfinansiering, samt muligheden for at opsætte altaner hos foreningens lejere.

Vi opdeler altanprojekterne i mindre (1-15 altaner) og større altanprojekter (15+ altaner). Dette skyldes, at altanprojekter typisk har store faste etableringsomkostninger, som medfører, at de enkelte altaner bliver væsentlige dyrere i de mindre altanprojekter. Dette kan løses ved at pålægge altanproducenterne større ansvar for processen og dermed minimere udgifterne til teknisk rådgiver.

Vi sørger for at guide foreningen igennem forløbet og rådgive om de forskellige løsninger. 

I nedenstående oversigt har vi skitseret forløbet for et større altanprojekt. For uddybende forklaring af processen og forskellen på et mindre og større altanprojekt, kontakt rådgiver Christian Th. Christiansen direkte på tlf. 27142491


Beskrivelse af forløbet - Mindre altanprojekt (1-15 altaner):

Omkostningen for den enkelte altan bliver højere i de mindre altanprojekter, idet de fast etableringsomkostninger bliver fordelt blandt færre beboere. Derfor har vi udarbejdet to forskellige forløb afhængigt at altanprojektes størrelse og altanudvalgets tid og lyst til at indvolvere sig i processen.

Løsningen på at holde prisen pr. altan nede i de mindre altanprojekter er at lægge et større arbejde i processen for altanudvalget og sammtidig oveføre en større del af ansvaret til den udførende altanleverandør.

Vi udarbejder en beskrivelse af forløbet, således at altanudvalget har en køreplan i samråd med bestyrelsen/ altanudvalget. Klik på nedenstående link for et overblik over en mulig proces for jeres mindre altranprojekt.
 

KLIK HER:  OVERSIGT FOR BYGGESAGENS FORLØB


Beskrivelse af forløbet - Større altanprojekt (+30 altaner):

Større altanprojekter gennemføres typisk på sammevis, som en større byggesag, hvor teknisk rådigver udarbejder et udbudsmateriale, som bliver budt ud til 3 altanentreprenører. Herefter indstiller teknisk rådgiver en altanentreprenør til gennemførelsen af opsætning af altaner på ejendommen. Klik på nedenstående link for et overblik over en mulig proces for jeres større altranprojekt.

KLIK HER:  OVERSIGT FOR BYGGESAGENS FORLØB


Kontakt os for yderligere information omkring processen for et altanprojekt.

Kontakt os

Skriv til os og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Klik her


 

Ring +45 27 14 24 91