Byggeadministration.dk ApS - Salg af loftareal rådgivning andelsboligforening ejerforening

Salg af loftareal

Det er ingen hemmelighed, at priserne på ejendomsmarkedet har været stigende igennem en længere periode. De stigende ejendomspriser har gjort det attraktivt, at sælge foreningens loftareal. Kort sagt kan der være guld gemt på loftet i opgangstider og det betyder at foreningen skal slå til, når tiden er moden for et frasalg.

Der er meget stor forskel på, hvordan man håndterer frasalget af loftet afhængigt af om loftet ligger over en ejerforening eller en andelsboligforening.

Ejerforeninger

Hvis loftet ligger i en ejerforening, bliver de nyoprettet taglejligheder inddraget i den nuværende forening og vores arbejde, som juridisk og økonomisk rådgiver, vil være fokuseret på indgåelse af aftale med tagudvikler (entreprenør). Her vil forhold som kvalitet af modydelse, garantistillelse, overdragelsestidspunkt mm., være en stor del af arbejdet. De fleste ejendomsudviklere foretrækker, at skifte tag i forbindelse med etablering af taglejlighederne, og derfor kan der være størst gevinst ved at sælge loftet fra i forbindelse med en forestående tagudskiftning. 
 

Andelsboligforening

Det er en åbenlys mulighed for en andelsboligforening at udnytte loftarealet. I den forbindelse bør bestyrelsen undersøge, hvilken af de flere muligheder, som passer bedst til foreningen. Skal man vælge at udvide eksisterende andelsboliger eller lave nye andelsboliger på loftet og dermed skabe langt større indtægter i form af øget boligafgift. Alternativt kan foreningen sælge loftet fra til en ejendomsudvikler og opnå størst mulig betaling for arealet, i det ejendomsudvikleren etablerer ejerlejligheder på loftarealet. Vi kan være behjælpelig med, at belyse de mange forskellige løsninger og sætte økonomi på løsningerne, således at bestyrelsen/foreningen kan vælge den bedste løsning i den givne situation.Kontakt os for yderligere information omkring frasalg af jeres loftareal

Kontakt os

Skriv til os og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Klik her


 

Ring +45 27 14 24 91