Byggeadministration.dk ApS

Byggeadministration

- Juridisk og økonomisk bygherrerådgivning

Vi beskæftiger os med alle økonomiske og juridiske forhold inden for byggeri og specialister i rådgivning af andelsboligforeninger og ejerforeninger. Vi har gennemført mere end 200 byggesager for foreninger og denne erfaring benytter vi til at guide foreningens bestyrelse sikkert gennem byggesagen. Vi sørger samtidig for at tage højde for de nødvendige beboerhensyn, der sikre at alle får en positiv oplevelse med byggesagen.

Vi kan være behjælpelige med rådgivning i alle stadier af byggesagens forløb, men anbefaler, at starte dialogen så tidligt i forløbet som muligt for at sikre, at alle de økonomiske og juridiske forhold er på plads i den rigtige rækkefølge.

Eksempler på rådgivningsydelser før vedtagelse på generalforsamling:

 - Deltagelse i planlægningsmøder med bestyrelsen.
 - Indhentning af tilbud på vedligeholdelsesplan
 - Medvirken ved den økonomiske planlægning af projektets gennemførelse herunder udarbejdelse af
   finansieringsplan samt oversigt over anskaffelsessum og driftsbudget.
 - Løbende justering efter bestyrelsens ønsker af det samlede budget, anskaffelsessum, finansieringsplan og
   driftsbudget, herunder beregning af økonomiske konsekvenser for den enkelte andelshaver.
 - Rådgivning af bestyrelsen i forbindelse med deres stillede forslag til generalforsamlingen.
 - Udarbejdelse af udkast til forslag til generalforsamlingsbeslutning(er).
 - Udsendelse af materiale til generalforsamling.
 - Afholdelse og deltagelse på generalforsamling.
 - Medvirken ved udarbejdelse af referat med henblik på, at de juridiske bemyndigelser fremstår korrekt.

Eksempler på rådgivningsydelser efter vedtagelse på generalforsamling:

 - Sikre at bestyrelsen har de tilstrækkelige økonomiske og juridiske beføjelser til at gennemføre byggesagen.
 - Rådgivning og medvirken til at sikre foreløbig og endelig finansiering i penge- og realkreditinstitut.
 - Juridisk bistand og rådgivning i forbindelse med bygherrens indgåelse af kontrakt med teknisk rådgiver.
 - Juridisk bistand og rådgivning i forbindelse med den tekniske rådgivers udarbejdelse af udbudsmaterialet.
 - Udarbejdelse af materiale til eventuel ekstraordinær generalforsamling, deltagelse på ekstraordinær
   generalforsamling samt udarbejdelse af referat til sikring af de juridiske beføjelser.
 - Bistand ved afholdelse af eventuel licitation og ved forhandlinger med entreprenører.
 - Udarbejdelse af entreprisekontrakt(er)
 - Etablering af evt. nødvendige sikkerhedsstillelser fra foreningen samt kontrol af entreprenørernes  
   sikkerhedsstillelse.
 - Tegning af all-risk entrepriseforsikring og eventuelt andre aftalte forsikringer samt anmeldelse af byggearbejdernes
   påbegyndelse til ejendomsforsikringen.
 - Varsling af adgang til lejeboliger i henhold til lejeloven samt varsling af  foreløbig og endelig
    lejeforhøjelse.
 - Varsling af adgang til erhvervslejemål i henhold til erhvervslejeloven samt varsling af  foreløbig og endelig
    lejeforhøjelse.
 - Rådgivning af bestyrelsen og den tekniske rådgiver for så vidt angår juridiske eller økonomiske spørgsmål, der
    opstår under byggeriet.
 - Rådgivning af bestyrelsen ved evt. ekstraarbejder og besparelser.
 - Betaling af anviste regninger fra entreprenører, tekniker m.fl.
 - Deltagelse på byggemøder samt kontrol referater fra afholdte møder.
 - Løbende budgetkontrol samt udarbejdelse af endeligt byggeregnskab til administrator og revisor m.fl.
 - Bistand ved afleveringsforretning.
 - Bistand ved 1-års eftersyn og efterfølgende nedskrivelse af garanti ved bestyrelsens godkendelse.
 - Bistand ved 5-års eftersyn og efterfølgende nedskrivelse af garanti ved bestyrelsens godkendelse.
 - Bistand ved berigtigelse af endelig finansiering.
 - Bistand ved beregning af andelsværdier m.v. 
 
Ovenstående liste er ikke udtømmende
 

Vi tilbyder bl.a.:

Ring +45 27 14 24 91