Byggeadministration.dk ApS

Løbende budgetkontrol

Sikring af foreningens økonomi
Vi hører desværre ofte om byggesager, der er gået over budget. Risikoen for dette kan minimeres ved at sikre, at den samlet økonomi løbende kontrolleres, og der indsættes en række kontrolprocedurer. 

Når byggesagen skal vedtages på generalforsamling, er det vigtigt, at der benyttes et opdateret budget, idet priserne byggebranchen varierer meget over tid. Når priserne fra de bydende entreprenører modtages, skal der udformes en vurderingsrapport, således at vi kan lave et nyt samlet budget for byggesagen. I den forbindelse kontrollerer vi, om det fremlagte budget fra generalforsamlingen forsat kan overholdes. Vi foretager også kontrol af budgettet i forbindelse med udarbejdelse af entrepriseaftalen (aftalen mellem foreningen og entreprenør).

Når byggesagen er påbegyndt, bliver der løbende foretaget budgetkontrol, når bestyrelsen foretager beslutning om til- og fravalg af tillægsarbejder. Det er vores opgave at orientere bestyrelsen, hvis vi kan se, at der er risiko for budgetoverskridelse.

Vi rådgiver foreninger / bestyrelser igennem hele forløbet for byggesagen. For at skabe et overblik over økonomien og processen har vi udformet nedenstående oversigt, der viser de forskellige trin i forløbet samt opdelingen af ansvarsområder for hhv. juridisk og økonomisk bygherrerådgivning og teknisk rådgiver. 


KLIK HER:  OVERSIGT FOR BYGGESAGENS FORLØB

 

Kontakt os for yderligere information om vores rådgivning igennem en byggesag.

Kontakt os

Skriv til os og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.
Klik her

 
Ring +45 27 14 24 91